Osmaniye Haber | Osmaniye'nin Haber Kaynağı
HV
17 HAZİRAN Pazartesi 14:07

TMMOB, Osmaniye Deprem Raporu Tekrar Gündemde

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 2021 yılında Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Osmaniye adıyla hazırladıkları rapor tekrar gündeme geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi : 24-02-2023 09:15
TMMOB, Osmaniye Deprem Raporu Tekrar Gündemde

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 2021 yılında Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Osmaniye adıyla hazırladıkları rapor tekrar gündeme geldi. Raporda, TMMOB Deprem Danışma Kurulu, “içinden diri fay geçen” kentlerin yöneticilerine yönelik bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor.
 
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Osmaniye için Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 2021 yılında hazırladığı rapor tekrar gündeme geldi. Raporda, Osmaniye’nin diri fay üzerinde bulunan şehirlerden olduğuna vurgu yapılarak, deprem gerçeği üzerinde duruldu. Raporda; “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan ve 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası (TDTH) depremin bir bölgede yaratabileceği şiddeti farklı olasılıklar için göstermektedir. 2019 yılı başından itibaren yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ise TDTH da gösterilen deprem sarsıntısı ile baş edebilecek yapılaşmanın kurallarını açıkça tanımlamaktadır. Bu iki unsur dikkate alınarak ve bu kurallara uyularak inşa edilen binaların olası bir depremi can kaybına neden olmadan ve en az hasarla atlatması mümkündür” ifadeleri kullanıldı.
 
Raporda haritalarla belirlenen alanlarda “Osmaniye il merkezi yakınlarında meydana gelecek bir depremin oluşturacağı sarsıntının yer çekiminin %30 (0.3g) ile %40 ı (0.4g) arasında olacağını göstermektedir. Özetle bu harita Osmaniye’nin önemli bir deprem tehlikesi altında olduğunu ve il merkezinin de deprem olduğu takdirde can ve mal kaybı oluşturabilecek düzeyde sarsılacak alanlardan biri üzerinde yer aldığını göstermektedir” denilerek, Osmaniye kent merkezi alüvyon ve benzeri gevşek birimlerden oluşan zayıf bir zemin üzerinde oturmaktadır. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde Osmaniye’nin temel kaya üzerinde yer alan illere nazaran daha şiddetli olarak sarsılacağını, bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verildi. 

Raporda Osmaniye içinden geçen diri fayların Kuzeydoğu Güneybatı yönlerinden geçtiği belirtilerek Düziçi- İskenderun Fay Bölgesi üzerinde bulunan alanlarda yerleşim yerleri kurulurken bu alanlara Dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Raporun devamında; Amanos Dağı’nın eteklerinde yer alan bu fay çoğunlukla genç jeolojik formasyonlar içinde bulunduğundan ancak konunun uzmanları tarafından fark edilebilecek özelliklere sahiptir. Diri fayların haritalanması farklı disiplinlerden veri girişi ile jeoloji mühendisliği temelinde yapılacak paleosismolojik araştırmalar sonucu gerçekleştirilir. Diri fayların yerlerinin imar planlarına altlık oluşturacak hassasiyette haritalanması ile geçmişte hangi büyüklükte ve hangi sıklıkta deprem ürettiği, dolayısı ile gelecekte ne zaman ve ne büyüklükte deprem olabileceğine yönelik olasılıkların belirlenmesi jeolojik, jeofizik, jeodezik, jeomorfolojik ve bunlar üzerine oturacak paleosismolojik araştırmalarla mümkündür. Osmaniye çevresindeki fayların oluşturduğu eski depremler de paleosismolojik çalışmalar ile ortaya çıkartılmakta ise de bu konudaki çalışmalar henüz yeterli sayı ve detaya ulaşmamıştır. Ancak bu faylar hakkında güvenilir ve yeterli bilgi edinilmesi ilin deprem tehlikesinin belirlenmesi açısından son derece önemlidir” ifadeleri kullanıldı. 

Raporda ayrıca Osmaniye ve çevresinde meydana gelen önemli deprem olayları da hatırlatıldı. 03.01.1994 Ceyhan-Adana Depremi, 10.03.1994 Adana-İskenderun depremi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 25 Haziran 2001, 27 Haziran 1998, 7 Nisan 1967 depremleri de yakın çevrede meydana gelen depremlerdir.

Bunlardan 27 Haziran 1998 yılında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki Adana depreminde Adana merkez ve Osmaniye’de 400 ev tamamen yıkılmış, 1239 ev ağır, 1054 ev ise ağır hasar görmüştür. Ayrıca bu depremde toplam 145 kişi yaşamını yitirmiş, 1500 kişi ise yaralanmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde ise Osmaniye’de 339 ev yıkılmış ve 991 vatandaş hayatını kaybetmişti. 

Haber Merkezi

Osmaniye HaberOsmaniye Haber

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR