Osmaniye Haber | Osmaniye'nin Haber Kaynağı
HV
23 ŞUBAT Cuma 17:03

OTSO üyelerine borçlarını yapılandırma fırsatı

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, OTSO aidat borçlarında yapılandırma için son başvurunun 31Temmuz olduğunu bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 19-06-2018 17:42   Güncelleme : 19-06-2018 17:42
OTSO üyelerine borçlarını yapılandırma fırsatı

Aksoy, yaptığı açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kanunun 10 ncu maddesinin 9 uncu fıkrasını hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:
“Anılan madde 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.”
Aksoy, üyelerin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile OTSO’ya başvuru yapması gerektiğini belirtti.

Aksoy, şöyle devam etti: “Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru dilekçesinde belirtilmek kaydıyla, peşin veya 6 eşit taksit olarak ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir. Üyelerimizin bu yapılandırmadan yararlanmaları için son gün 31 Temmuz 2018 tarihidir.”   

Osmaniye HaberOsmaniye Haber

YORUMLAR