Osmaniye Haber | Osmaniye'nin Haber Kaynağı
HV
28 MAYIS Salı 13:34

Türk Bayrağı Osmanlıdan Armağandır

Cezmi Yurtsever
Cezmi Yurtsever
Giriş Tarihi : 09-11-2023 15:38

-Günümüzde kullandığımız ayyıldızlı bayrak Osmanlı döneminde ve 1844 yılında kabul edildi.
-19. Yüzyılda kullanılan Osmanlı bayrakları ile bugünkü Türkiye bayrağı aynıdır.
-Topkapı Sarayının giriş kapısı üzerinde Türk bayrağı simgesi vardır.
Bir gün yolunuz İstanbul’a düşerse ve de Osmanlı’nın yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı’na uğrarsanız sarayın birinci giriş kapısına dikkatle bakmanız halinde bir takım simgeler ve “Osmanlıca” yazılar göreceksiniz. “Babı Hümayun” adıyla da bilinen ve günümüz Türkçesi ile “Devlet kapısı” anlamına gelen giriş kapısının üzerinde hilal ve yıldız şekilleri görülür.
Osmanlı sarayının giriş kapısındaki bu bayrak şekli Padişah III. Selim zamanında kabul edilen Osmanlı bayrağıdır. Padişah Abdülmecit zamanında kurulan bir komisyon 1844 yılında bayrağın şeklini al renk kumaş üzerinde hilal ve 5 parçalı yıldız olarak benimsemiştir. Al renk vatan savunması esnasında kanlarını döken şehitleri ve gazileri anlatır. Hilal ise “İslam”ın genel sembolüdür. Yıldızın 5 parçalı olması da İslamiyetin 5 şartına karşılık gelmesidir. Hilal’in “İslam” anlamına gelmesi ise yaşanan tarihte aranmalıdır. İslami hicret takvimine göre İslam peygamberi Hz. Muhammed’in miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçü esnasında gökyüzünde ay hilal şeklindedir. Ve aynı zamanda da hicri takvimin de başlangıcı sayılır.
İslam inancında büyük önem taşıyan Ramazan ayı hilalin görünmesi ile başlar ve yaklaşık 29 gün sonra ayın hilal şeklinde görünmesi ile sona erer ve Ramazan bayramı kutlanır. Özetle hilal şekli İslamiyetin ana sembolüdür. Tarih boyunca da İslam devletleri ve Türkler hilali bayraklarında ana sembol olarak benimsemişlerdir.
Türk bayrağı için benimsenen tarihi bir efsaneye göre de Osmanlı askerleri 1389 yılında yaşanan Kosova savaşı esnasında çok şehit verir. Savaşın bitiminde şehit kanları üzerine hilal ve yıldız görüntüsü yansır. Bu olay Osmanlı’dan günümüze Türk bayrağının da temeli olarak kabul edilir. Ancak bu açıklama sadece bir efsanedir. Özetle günümüzdeki Türkiye bayrağı Osmanlı’nın benimseyip kabul ettiği bayraktır ki bu durumda Türkiye Devleti, Osmanlı’nın son zamanında kabul edilen “Ay yıldızlı” bayrağı benimseyerek tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmıştır.

OSMANLI EMPERYALİST DEĞİLDİR
Emperyalist sözcüğü kendi gücünü artırmak için insanları ve ülkeleri sömürge olarak yönetmek anlamlarına gelir. Osmanlı’nın kuruluş düşüncesinde emperyalist amaçlar yoktur. Biz bu görüşün dayanaklarını yine Osmanlı başkenti İstanbul’daki Topkapı Sarayının birinci giriş kapısındaki yazılar ve şekillerle açıklayalım.
Sarayın birinci giriş kapısının veya “Babı Hümayun” adı verilen devlet kapısı anlamına da gelen kapının giriş kısmının sağ tarafında altın sarısı çerçeve içindeki mermerde şu sözler yazılıdır: “ Sultan, Allahın yeryüzündeki gölgesidir”…Veya “Osmanlı sultanına Allah yeryüzünü yönetme ‘cihan hakimi olma’ görevini vermiştir” anlamları çıkar.
Giriş kapısının sol tarafındaki mermer çerçeve içinde de onu tamamlayan bir başka sözler vardır. “ Padişah, bütün zulme uğrayanların koruyucusudur”. Bu sözler İslamiyetin temeli olan Kur’andan alınma ayetlere de dayanır. Bahsi geçen bu yazılar bir bütün halinde dikkate alınırsa Osmanlı Padişahının “Dünyaya hakim olması” ve zulme uğrayanları da adaletli yönetimi ile koruması düşüncesi ortaya çıkar.
Yine sarayın giriş kapısı üzerinde altın sarısı harfler ile Allahın 99 ismi yazılmıştır. O’nun da altında sarayı yaptıran kişinin Fatih Sultan Mehmet olduğu hakkındaki bilgilere yer verilir. Birinci giriş kapısının arka tarafındaki alın kısmında Kur’an’da yazılı olan fetih ayeti vardır, “İnanan insanlar için zafer yakındır” anlamına gelen. Topkapı Sarayı’nın orta yerinde gökyüzüne doğru yükselen Adalet kulesi dikkatleri çeker. Bahsi geçen Adalet kulesi , Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmıştır.
Adalet kulesinin zemin kısmındaki salonda Osmanlı Hükümeti toplantı yapar. Hükümet işyerinin adaletli olarak yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu düşüncenin yansıması olarak kulenin de adı Adalet kulesidir. Osmanlının kuruluş düşüncesini yansıtan semboller, bayrağındaki ayyıldız şekilleri ve yaşanan bir tarih bizlere Osmanlının sömürgeci olmadığı gerçeklerini hatırlatır. Ve günümüzde kullandığımız ayyıldızlı bayrağımız Osmanlı’dan bizlere kalan tarihin hatırasıdır; korunması, yaşatılması, yüceltilmesi gereken…

YORUMLAR