EĞİTİM
Giriş Tarihi : 10-06-2018 01:38   Güncelleme : 08-11-2020 12:21

Eğitimde sorunlar büyüyor, çözüm irade bekliyor

Eğitim Bir-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla açıklamada bulundu.

Eğitimde sorunlar büyüyor, çözüm irade bekliyor

Kahraman, yaptığı açıklamada, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görecekleri karne heyecanı yaşadığını belirtti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin çözülmesi gereken birçok sorunun, iyi bir gelecek için ortadan kaldırması gereken pek çok engel bulunduğunu ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

“Son yıllarda bütçeden en çok pay ayrılmasına rağmen, yapılan birçok yanlışlık, akamete uğrayan uygulamalar, ders kitaplarındaki hatalar, değişen sınav sistemlerindeki belirsizlikler, öğretmene uygulanmak istenen performans garabeti, şiddetin aramızdan ayırdığı öğretmenlerimiz, şiddet mağduru birçok eğitimcimiz, eğitimin düzeleceğine dair azalan umutlar ve her geçen gün büyüyerek devam eden sorunlar, ‘ülkenin en önemli ve öncelikli sorunu eğitimdir’ dedirtmektedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’nin en stratejik, en hassas ve en önemli meselesinin eğitim olduğuna inanıyoruz. Demokratikleşme yolunda kararlı adımlarla ilerleyen, hem ekonomik hem de siyasal alanda küresel bir aktör olma hedefiyle hareket eden Türkiye’nin eğitime daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz”

Kahraman, öğretmenleri motive edici bir kariyer sistemi geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kahraman, şöyle devam etti:
“Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme uygulamasına yönelik olarak verdiği iptal kararı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, mahkeme kararıyla kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceği noktasındaki içtihadı sonrasında kariyer basamakları sürecinin yasal belirliliğe kavuşturulmaması, adeta unutulmaya terk edilmesi, pek çok hak kaybına yol açmıştır. Paydaşların görüşleri ve talepleri doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, özgün, maddi ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer sistemi ivedilikle hayata geçirilmelidir. Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunacak bir kariyer sistemine işlerlik kazandırılmalıdır.” 

Kahraman, hizmetli ve memurların fazla çalışma sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Kahraman, “İkili eğitim yapan kurumlar başta olmak üzere, eğitim kurumlarında hizmetli kadrolarında görev yapanlar, haftada 40 saatin üzerinde çalışmasına rağmen, kendilerine fazla çalışma ücreti ödenmemekte; eğitim kurumunda çoğu durumda tek hizmetli olduğundan, personel yetersizliği gerekçe gösterilerek fazla çalışma karşılığı izin hakkından da faydalanamamaktadır. Personele, haftalık 40 saati aşan çalışmalarının karşılığı fazla çalışma ücreti ödenmesi ya da personel yetersizliği gerekçesine sığınılmadan fazla çalışma karşılığı izin hakkından faydalanmalarının sağlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.