SAĞLIK
Giriş Tarihi : 30-04-2018 11:15   Güncelleme : 08-11-2020 12:44

Tufan: Gıda güvenliğinin temel öğesi veteriner hekimlerdir

Osmaniye Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yusuf Ertuğ Tufan, 'Dünya Veteriner Hekimler Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, gıda güvenliğinin temel öğesinin veteriner hekimler olduğunu vurguladı.

Tufan: Gıda güvenliğinin temel öğesi veteriner hekimlerdir

Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak hayvansal proteine olan talebin de artacağını aktaran Tufan, "Veteriner Hekimler hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol ederek, yeterli ve güvenli yüksek kaliteli gıdaların elde edilmesinde, insanların ve hayvanların sağlığını ve refahını iyileştirmede önemli bir rol oynarlar. Veteriner Hekimler, sürdürülebilir ve verimli hayvancılık üretim sistemlerinin gelişimini sağlayarak, gelecek nesiller için yeterli ve sağlıklı kaynakların oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Ve bu çalışmalarla, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadırlar." dedi.

Kırsalda yaşayan ve tarımla uğraşan ailelerin temel gelir kaynağının hayvancılık olduğunu aktaran Tufan, "Hayvanlar, tarımla uğraşan ailelerin sigortasıdır. Yaşanan tarımsal krizlerde, ailenin yeniden üretime devam edebilmesi için önemli bir mali kaynak oluşturur. Ve ailenin yeniden üretimini sürdürmesini, geçimini sağlamasını ve ekonomiye katkı sunmaya devam etmesini sağlar. Bu gün, Dünyanın temel sorunlarından birisi de, güvenli gıdaya ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılardır. Güvenli gıda, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir paydaşıdır." diye konuştu. Gıda güvenliğinin temel öğesinin veteriner hekimler olduğunun altını çizen Yusuf Ertuğ Tufan, şöyle devam etti: "Veteriner hekim olmadan sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. Çünkü; Gıda kaynaklı risklerin yüzde 90'ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 62'si de hayvan kökenli zoonoz hastalıklardır. Bundan dolayı, sağlıklı hayvan yetiştirmeden sağlıklı gıda üretilemez. Burada tek yetkili ve sorumlu meslek veteriner hekimdir. Sürdürülebilir bir gıda güvenliğinin tesis edilebilmesi için, hayvansal üretim sürecinin, çiftlikten başlayarak sofraya ulaşıncaya kadar devam etmesi zorunludur. Ve veteriner hekimlerin, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, hiçbir etki altında kalmadan, özgür iradeleri ile karar verebilecekleri bir ortamda çalışmalarına imkan sağlanması gerekir. Gelişmiş dünya ülkelerinde, gıda güvenliği ve veteriner hekimlik hizmetleri birlikte ele alınmaktadır. Ve her türlü etkiden bağımsız olacak şekilde oluşturulmuş yetkili bir merkezi otorite ve buna bağlı taşra teşkilatı ile bu görevler yürütülmektedir. Özveriyle çalışan geniş bir çalışma yelpazesi olan veteriner hekim meslektaşlarımın bu özel gününü kutlarım."